Nederland moet meer investeren in Kernenergie

Het kabinet Rutte I wil voor het einde van haar regeertermijn een vergunning verlenen aan een energiebedrijf om een kerncentrale te bouwen in Borssele. De behandeling van de vergunningsaanvraag kost het ministerie van EL&I 45 miljoen Euro. Moet Nederland (nog) meer investeren in kernenergie? Willen we in Nederland wel meer kernenergie?
75%
25%
eens oneens