Bart de Liefde
Bart de Liefde

VVD
 

De vaste boekenprijs in de boekenwet moet worden afgeschaft

Nederland kent een vaste boekenprijs. De prijs van een boek moet door de uitgever worden bepaald. Handelaren moeten zich houden aan die prijs. Op de 34ste vergadering van de Tweede Kamer op 8 december 2011 stond een debat over de amendementen op de boekenwet op de agenda. De kamerleden begonnen echter een breed debat over de vaste boekenprijs.
100%
0%
eens oneens