Wikileaks is de façade van een CIA/Mossad-operatie

Volgens de gevestigde media is WikiLeaks een soort rebellenorganisatie van klokkenluiders en anarchisten, die uit het niets zijn opgedoken om het aanzien van de onafhankelijke journalistiek voor altijd te veranderen. Maar waarom zitten er geen werkelijke verrassingen tussen de lekken? En waarom heeft het er nou toch alle schijn van dat de documenten uitgerekend de al jarenlang bekende Amerikaanse buitenlandse politiek bevestigen? Antoine Kopij
0%
100%
eens oneens